Upit košara, pronađeno natuknica: 21

Košara

Košara (Kožara), nenaseljeni otočić uz jugozapadnu obalu otoka Pašmana (udaljen 1,2 km); obuhvaća 0,93 km2. ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

Atanasov, Georgi

Atanasov [~na'~], Georgi (zvan Maestro), bugarski skladatelj i dirigent (Plovdiv, 6. V. 1882 – Lago ...

balon

balon (franc. ballon < tal. pallone: lopta, dijalektalno ballone). 1. Šuplja letjelica od lagana materijala, ...

Caravaggio, Michelangelo Merisi da

Caravaggio [karava'62721:o], Michelangelo Merisi da, talijanski slikar (Caravaggio kraj Bergama, 1571 – ...

Dizdar, Mak

Dizdar, Mak (Mehmedalija), hrvatski i bošnjački pjesnik (Stolac, 17. X. 1917 – Sarajevo, 14. VII. 1971). ...

fisk

fisk ili fiskus (lat. fiscus: košara za novac), u antičkom Rimu, carska blagajna, tj. blagajna kojom ...

gondola

gondola (tal., možda od grč. ϰονδοῦρα: vrsta broda). 1. Duga, uska venecijanska brodica plosnata dna, ...

kalamus

kalamus (lat. calamus < grč. ϰάλαμος: trska; pisaljka). 1. (Calamus), rod s oko 250 tropskih vrsta ...

kanasta

kanasta (španj. canasta: košara, uz canasto, canastillo < kasnolat. canistellum, deminutiv od canistrum: ...

(1)  2  3