Upit koherentni valovi, pronađeno natuknica: 3

koherentni valovi

koherentni valovi, mehanički ili elektromagnetski valovi jednakih frekvencija, polarizacija i stalnog ...

koherencija

koherencija (lat. cohaerentia: sveza, povezanost). 1. U filozofiji, povezanost nečega što pripada zajedno, ...

valovi

valovi, širenje poremećaja kojim se prenosi energija kroz medij, a da se medij kao cjelina ne pomiče. ...