Upit količina informacija, pronađeno natuknica: 12

količina informacija

količina informacija (znak H), brojčana veličina koja se rabi pri obradbi i prijenosu informacija, određena ...

optičke elektrokomunikacije

optičke elektrokomunikacije, prijenos informacija (zvuka, slike ili podataka u električnom obliku) elektromagnetskim ...

automatizacija

automatizacija, upravljanje strojevima, procesom ili sustavom s pomoću mehan. i elektroničkih uređaja ...

impuls

impuls (latinski impulsus: udarac, poticaj). 1. Općenito, poriv, pobuda, poticaj, nagon. – Impulzivan, ...

masa

masa (lat. massa: tijesto < grč. μάζα: ječmeni hljeb kruha, prema μάσσειν: mijesiti). 1. U svakodnevnom ...

Meksiko

Meksiko (Estados Unidos Mexicanos), država u južnome dijelu Sjeverne Amerike, između SAD-a (duljina ...

računalni monitor

računalni monitor, vanjska jedinica elektroničkog računala za slikovni prikaz informacija obrađenih ...

relativistička fizika

relativistička fizika, moderna fizičko-matematička teorija koja potpuno obuhvaća prirodne pojave na ...

televizijski prijamnik

televizijski prijamnik (televizor), elektronički uređaj koji omogućuje prijam televizijskoga signala ...

transkripcija

transkripcija (lat. transcriptio: prepisivanje; prenošenje). 1. U lingvistici, postupak zamjene znakova ...

(1)  2