Upit količina tvari, pronađeno natuknica: 114

količina tvari

količina tvari (množina tvari) (znak n), osnovna fizikalna veličina koja pokazuje koliko jedinki, izraženo ...

Avogadrova konstanta

Avogadrova konstanta (Avogadrov broj) (znak NA), prirodna konstanta koja određuje broj čestica (molekula, ...

homeopatija

homeopatija (homeo- + -patija), sustav liječenja bolesti s pomoću vrlo malih količina tvari (lijekova) ...

izoprocesi

izoprocesi (izo- + proces), termodinamički procesi u kojima se količina tvari i jedna od veličina stanja ...

jednadžba stanja idealnoga plina

jednadžba stanja idealnoga plina, jednadžba koja tvrdi da je u idealnome plinu umnožak tlaka p i volumena ...

kalorimetar

kalorimetar, aparat koji se u kalorimetriji i termodinamici koristi za mjerenje topline oslobođene prilikom ...

kataliza

kataliza (grč. ϰατάλυσıς: razrješenje, razlaganje). 1. U glosematici, postupak s pomoću kojega se sintagmatski ...

kemijski potencijal

kemijski potencijal (znak μ), fizikalna veličina koja opisuje sposobnost električki neutralnih atoma ...

mol (metrologija)

mol (skraćeno od molekula) (znak mol), mjerna jedinica količine tvari, jedna od sedam osnovnih mjernih ...

plinski zakoni

plinski zakoni, empirijski fizikalni zakoni kojima se opisuju promjene stanja idealnoga plina. Otkriveni ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >