Upit kolnik, pronađeno natuknica: 14

kolnik

kolnik, cestovna površina po kojoj se odvija promet; čini ga kolnička konstrukcija, koja opterećenje ...

asfalt

asfalt (grč. ἄσφαλτος: paklina, asfalt), crna ili tamnosmeđa, čvrsta ili polučvrsta amorfna masa, prirodna ...

cesta

cesta, građevina namijenjena prometu cestovnih vozila. U njezinu su sastavu ponekad predviđene i prometne ...

Jadranska magistrala

Jadranska magistrala (također i Jadranska cesta), cesta koja duž istočne jadranske obale, od Trsta preko ...

Jozefinska cesta

Jozefinska cesta, cesta koja preko Duge Rese, Generalskoga Stola, Josipdola, Jezerana, Brinja i velebitskoga ...

Karolinska cesta

Karolinska cesta, cesta koja spaja Karlovac s Kraljevicom i Rijekom; vodi preko Novigrada, Bosiljeva, ...

Maillart, Robert

Maillart [maja:'ʀ], Robert, švicarsk građevinski inženjer (Bern, 6. II. 1872 – Ženeva, 5. IV. 1940). ...

makadam

makadam (engl. macadam), kolnička konstrukcija načinjena od nekoliko slojeva drobljenoga kamena i kamene ...

most

most, građevina za prijelaz preko prirodnih (rijeka, morski tjesnac, dolina) ili umjetnih zapreka (cesta, ...

parkiranje

parkiranje, smještaj prometala kada nisu u vožnji. Naziv se obično odnosi na smještaj cestovnih vozila; ...

(1)  2