Upit koloidi, pronađeno natuknica: 7

koloidi

koloidi (engl. colloid, prema grč. ϰόλλα: ljepilo + -oid), disperzni sustavi koji se sastoje od najmanje ...

aditivi

aditivi (lat. additivus: dodatan), kemijske tvari koje se u malenim količinama dodaju različitim proizvodima ...

Graham, Thomas

Graham [grẹiəm], Thomas, škotski kemičar (Glasgow, 20. XII. 1805 – London, 11. IX. 1869). Proučavajući ...

gume

gume, složeni polisaharidi koji se nalaze u biljkama ili nastaju kada se biljka ozlijedi. Obično ih ...

laksativi

laksativi (od kasnolat. laxativus, od lat. laxare: otvoriti, opustiti) (laksancije, purgativi, čistila, ...

tiksotropija

tiksotropija (grč. ϑίξις: dodir + -tropija), promjena konzistencije (viskoznosti) nekih tvari (npr. ...

Tyndallov efekt

Tyndallov efekt [ti'ndəl~], raspršenje svjetlosti na vrlo sitnim lebdećim česticama disperznih sustava ...