Upit koma, pronađeno natuknica: 17

koma (više značenja)

koma (lat. coma < grč. ϰόμη: kosa, vlasi). 1. U astronomiji, magličasti ovoj kometske jezgre koji zajedno ...

koma (medicina)

koma (grč. ϰῶμα: tvrd san), potpuni gubitak svijesti, stanje duboke nesvjestice iz kojega bolesnika ...

aberacija

aberacija (lat. aberratio: skretanje s puta). 1. Skretanje, odstupanje od smjera, od općih svojstava, ...

Afrika

Afrika, po veličini drugi kontinent na Zemlji. Ime mu potječe od Rimljana, koji su Afrikom (lat. Africa, ...

džin (prehrambena tehnologija)

džin (engl. gin, prema niz. genever: borovica), žestoko alkoholno piće (obujamni udio etilnog alkohola ...

encefalitis

encefalitis (grč. ἐγϰέφαλος: mozak + -itis), upala mozga različita uzroka, najčešće izazvana nizom različitih ...

Homeini, Ruhollah Musavi

Homeini, Ruhollah Musavi (perzijski Rūhollāh Mūsawī 61664omeinī [xomeini:']), iranski vjerski i nacionalni ...

kometi

kometi (prema grč. ϰομήτης: dugokos; zvijezda repatica), mala svemirska tijela koja se najčešće gibaju ...

Komi (etnologija)

Komi (zastarjeli naziv Zirjanci), ugrofinski narod u Ruskoj Federaciji; oko 230 000 pripadnika. Većina ...

meningitis

meningitis (grč. μῆνιγξ, genitiv μήνιγγος: kožica, ovojnica + -itis), upala mekanih moždanih ovojnica ...

(1)  2