Upit komedija intrige, pronađeno natuknica: 3

Plaut, Tit Makcije

Plaut, Tit Makcije (latinski Titus Maccius Plautus [ti'tus ma'k:i·us plạu'tus]), rimski komediograf ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

komedija

komedija (lat. comoedia < grč. ϰωμῳδία, od ϰῶμος: veseo ophod i ᾠδή: pjesma). 1. Dramska vrsta koja ...