Upit kompaktni prostor, pronađeno natuknica: 4

kompaktni prostor

kompaktni prostor (prema lat. compactus: zbijen), u matematici topološki prostor kojemu se svaki otvoreni ...

prostor (matematika)

prostor, osnovni matematički pojam koji se izvorno ne definira, a na intuitivnoj se razini poima kao ...

klimatizacija

klimatizacija (franc. climatisation), održavanje željene temperature, vlažnosti i čistoće zraka u zatvorenim ...

računalna memorija

računalna memorija, računalna jedinica za pohranu podataka i programa u digitalnom obliku; naziva se ...