Upit kompleksna ravnina, pronađeno natuknica: 3

kompleksna ravnina

kompleksna ravnina (Gaussova ravnina), ravnina u kojoj se prikazuju kompleksni brojevi, nalikuje na ...

funkcija kompleksne varijable

funkcija kompleksne varijable, funkcija kojoj je argument z kompleksna varijabla z = x + iy. Funkcija ...

kompleksni brojevi

kompleksni brojevi, brojevi u obliku uređenih parova oblika a + ib (ili a + bi), gdje su a i b realni ...