Upit kompresija, pronađeno natuknica: 6

kompresija

kompresija (lat. compressio: pritiskanje). 1. Stiskanje, stlačivanje, zbijanje, zgušćivanje; sažimanje, ...

Carnotov kružni proces

Carnotov kružni proces [kaʀnọ'~] (po Nicolasu Léonardu Sadiju Carnotu), reverzibilni kružni proces u ...

kompresor

kompresor (njem. Kompressor, prema lat. compressus: stisnut), stroj ili uređaj za stlačivanje (→  kompresija) ...

motor s unutarnjim izgaranjem

motor s unutarnjim izgaranjem, klipni stroj u kojem se kem. energija goriva pretvara u mehanički rad ...

pokretač

pokretač, uređaj kojim se stavlja u pogon (pokreće ili upušta) motor s unutarnjim izgaranjem; razgovorno ...

sažimanje podataka

sažimanje podataka, sažeto zapisivanje skupina podataka (datoteka) kako bi zauzimali manje memorijskoga ...