Upit komunikacijska znanost, pronađeno natuknica: 5

komunikacijska znanost

komunikacijska znanost (komunikologija), interdisciplinarna znanost koja istražuje najraznovrsnije oblike ...

informatika

informatika (franc. informatique, od inform[ation électronique et autom]atique: elektronička i automatska ...

kriptografija

kriptografija (kripto- + -grafija), prevođenje (kriptiranje ili šifriranje) razgovijetnoga teksta (jasan, ...

računalstvo

računalstvo (engl. computing, computer science), znanstvena i stručna djelatnost povezana s izgradnjom ...

tehnologija

tehnologija (tehno- + -logija), razvoj i primjena alata, strojeva, materijala i postupaka za izradbu ...