Upit koncept, pronađeno natuknica: 115

koncept

koncept (lat. conceptus: zametak; zamisao, pojam), pismeni sastavak koji je prvi, spontani izraz nekih ...

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

amoralno

amoralno (a1- + latinski moralis: moralan, ćudoredan), ono što je u etičkom pogledu nezavisno od morala ...

antemurale

antemurale [~mu:ra:'~] (lat.), predziđe; u povijesno-geopolitičkom i geostrateškom smislu, određeni ...

antimuzej

antimuzej (anti- + muzej), umjetnički koncept koji se temelji na parodiranju muzejskih funkcija (izlaganja, ...

arhitektura

arhitektura (lat. architectura, od grč. ἀρχıτέϰτων: graditelj) (graditeljstvo), umjetnost organiziranja ...

Bergson, Henri

Bergson [bεʀgs61533'], Henri, francuski filozof (Pariz, 18. X. 1859 – Pariz, 4. I. 1941). Dugogodišnji profesor ...

Bobathova metoda

Bobathova metoda [b61595u'bæϑ~], sustav kinezioterapijskih postupaka u rehabilitaciji osoba s oštećenjem ...

Brundtland, Gro Harlem

Brundtland [brʉ'ntlan], Gro Harlem, norveška liječnica i političarka (Oslo, 20. IV. 1939). Diplomirala ...

Crnogorci

Crnogorci, južnoslavenski narod. Ime nastalo od naziva zemlje Crna Gora, gdje je najviše Crnogoraca ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >