Upit kondenzor, pronađeno natuknica: 4

kondenzor

kondenzor (njem. Kondensor, prema lat. condensare: zbiti, zgusnuti), optička sprava sastavljena od leća ...

Abbe, Ernst

Abbe [a'bə], Ernst, njemački fizičar (Eisenach, 23. I. 1840 – Jena, 14. I. 1905). Doktorirao na Sveučilištu ...

mikroskop

mikroskop (mikro- + -skop), instrument koji daje uvećane slike bliskih predmeta, koji se ne bi mogli ...

projektor

projektor, uređaj za prikaz slika projekcijom na neku podlogu (zaslon, ekran, platno, zid ili sl.). ...