Upit konglomerat, pronađeno natuknica: 20

konglomerat

konglomerat (njem. Konglomerat, prema lat. conglomeratus: zgrudan). 1. Nakupina, skupina, gruda, smjesa, ...

Alphabet Inc.

Alphabet Inc. [æ'lfəbet], američki konglomerat sa sjedištem u Mountain Viewu, California. Osnovan je ...

Austro-Ugarska

Austro-Ugarska (Austro-Ugarska Monarhija), naziv Habsburške Monarhije nakon nagodbe Austrije s Ugarskom ...

BAT Industries

BAT Industries [bæt i'ndəstriz], britanski duhanski konglomerat, nastao 1976. spajanjem Tobacco Securities ...

država

država, politička zajednica ljudi organizirana na nekom teritoriju pod suverenom vlašću; suveren i neovisan ...

fanglomerat

fanglomerat (engl. fanglomerate, od fan: lepeza i [con]glomerate: konglomerat), sedimentna stijena sastavljena ...

Hyundai Group

Hyundai Group [hju'ndai gru:p], vodeća južnokorejska korporacija s vrlo raznolikim proizvodnim programom, ...

ITT Corporation

ITT Corporation [aiti:ti:' kɔ:ɹpərẹi'šən] (do 1983. i International Telephone and Telegraph Corporation), ...

PepsiCo, Inc.

PepsiCo, Inc. [pe'psikou iŋkɔ:'ɹpəreitid], američki konglomerat za proizvodnju hrane i pića, sa sjedištem ...

rozalit

rozalit (lat. rosa: ruža + -lit1), arhitektonsko-građevni kamen iz šibenske Zagore; mnogobrojni kamenolomi ...

(1)  2