Upit kongres, pronađeno natuknica: 186

kongres

kongres (lat. congressus: sastanak). 1. Sabor, zbor, sastanak velikoga broja predstavnika neke djelatnosti, ...

Kongres američkih Hrvata

Kongres američkih Hrvata, skup hrvatskih iseljenika održan u veljači 1943. u Chicagu. Nazočno je bilo ...

Aachenski kongres

Aachenski kongres (1818), kongres država Svete Alijanse: Rusije, Austrije, Pruske i Velike Britanije; ...

AFL-CIO

AFL-CIO (akronim od engleskog American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations: ...

Afrički nacionalni kongres

Afrički nacionalni kongres (engleski African National Congress, akronim ANC), južnoafrički politički ...

Bečki kongres

Bečki kongres, skup najistaknutijih političara, diplomata, crkvenih i svjetovnih dostojanstvenika iz ...

Berlinski kongres

Berlinski kongres, održan 13. VI – 13. VII. 1878; na njemu su sudjelovali predstavnici Njemačke, Austro-Ugarske, ...

Britanski kongres trejdjuniona

Britanski kongres trejdjuniona (engl. Trades Union Congress, akronim TUC), središnjica britanskoga sindikalnog ...

Harkovski kongres

Harkovski (Harkivski) kongres, konferencija Međunarodne organizacije revolucionarnih pisaca (MORP), ...

Slavenski kongres u Pragu

Slavenski kongres u Pragu, sastanak velikoga broja slavenskih političkih i kult. djelatnika što se održao ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >