Upit konhoida, pronađeno natuknica: 5

konhoida

konhoida (prema grč. ϰογχόεıδης: slični školjci), algebarska ravninska krivulja četvrtoga reda koja ...

Nikomedova konhoida

Nikomedova konhoida, algebarska ravninska krivulja četvrtoga reda, konhoida pravca. Opisuju je krajnje ...

algebarska krivulja

algebarska krivulja, algebarska mnogostrukost prve veličine; neprazni skup točaka koje zadovoljavaju ...

Nikomed

Nikomed (grčki Nιϰoμήδης, Nikomḗdēs), grčki matematičar (oko 280. pr. Kr. – oko 210. pr. Kr.). U pokušajima ...

Pascalov puž

Pascalov puž [paska'l~] (nazvan po Étienneu Pascalu (1588–1651), ocu Blaisea Pascala), konhoida kružnice, ...