Upit konjugacija, pronađeno natuknica: 12

konjugacija

konjugacija (lat. coniugatio: vezanje, povezivanje). 1. Sprezanje, tj. povezivanje, udruživanje glagola ...

subjektna konjugacija

subjektna konjugacija, u lingvistici, termin za skupinu glagolskih oblika u jezicima koji razlikuju ...

Baski

Baski (španjolski Vascos, francuski Basques), narod većinom (oko 80%) u španjolskoj autonomnoj zajednici ...

Berberi

Berberi (od lat. barbari), naziv za raspršene ostatke staroga, predarapskoga stanovništva sjeverne Afrike, ...

Burjati

Burjati, mongolski narod u Ruskoj Federaciji; oko 461 000 pripadnika (2010), pretežno u Burjatskoj Republici, ...

Madžari

Madžari, ugrofinski narod naseljen u srednjem Podunavlju, uglavnom u Madžarskoj (9 413 045 pripadnika, ...

mejoza

mejoza (od grč. μείωσις: smanjivanje), diobeni proces kojim nastaju spolne stanice. U životinja i čovjeka ...

Perzija

Perzija, do 1935. službeni naziv za Iran, izveden od imena Perzijanaca, dominantnog etničkog sloja na ...

razmnožavanje

razmnožavanje (reprodukcija), proces kojim živi organizmi stvaraju potomstvo i tako omogućuju preživljavanje ...

Romani

Romani, zajednički naziv za narode koji govore romanskim jezicima, od kojih su najprošireniji francuski, ...

(1)  2