Upit konstanta raspada, pronađeno natuknica: 5

konstanta raspada

konstanta raspada (znak λ), fizikalna veličina koja opisuje brzinu radioaktivnoga raspada uzorka radioaktivne ...

diferencijalne jednadžbe

diferencijalne jednadžbe, jednadžbe u kojima su sadržane veze između nepoznatih funkcija i njihovih ...

konstanta

konstanta (od lat. constans, genitiv constantis: nepromjenljiv, postojan) (stalnica), fizikalna veličina ...

fotoelasticimetrija

fotoelasticimetrija (foto- + elastičnost + -metrija), eksperimentalna metoda za određivanje naprezanja ...

tvorba parova

tvorba parova, proces nastajanja elementarne čestice i njezine antičestice iz bozona, pri čemu vrijede ...