Upit konvencija, pronađeno natuknica: 169

konvencija

konvencija (lat. conventio: dogovor, ugovor). 1. U sociologiji, ustaljenost pravila, normi ili običaja ...

Barcelonska konvencija

Barcelonska konvencija (potpisana u Barceloni 1976), jedna u nizu konvencija programa UN-a za zaštitu ...

Baselska konvencija

Baselska konvencija →  bazelska konvencija ...

Bazelska konvencija

Bazelska konvencija, konvencija koja regulira kontrolu prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovo ...

Bernska konvencija

Bernska konvencija. 1. U pravu →  autorsko pravo 2. U zaštiti prirode, konvencija Vijeća Europe o zaštiti ...

Bruxelleska konvencija o pomorskom pravu

Bruxelleska konvencija o pomorskom pravu [bri'selska ~] →  pomorsko pravo ...

Budimpeštanska konvencija

Budimpeštanska konvencija, tajni ugovor između Rusije i Austro-Ugarske oko predstojećeg rusko-turskog ...

Metarska konvencija

Metarska konvencija →  dogovor o metru ...

Ramsarska konvencija

Ramsarska konvencija, konvencija koja regulira aktivnosti i međunarodnu suradnju u gospodarenju, očuvanju ...

Rotterdamska konvencija

Rotterdamska konvencija, konvencija koja, radi zaštite ljudskoga zdravlja i okoliša, regulira međunar. ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >