Upit konvertoplan, pronađeno natuknica: 3

konvertoplan

konvertoplan (engl. convertiplane, skraćeno od converti[ble]: preinačiv i [air]plane: avion), zrakoplov ...

letjelice, zračne

letjelice, zračne, naprave koje se same mogu održavati u zraku i kretati se njime. Dijele se na letjelice ...

rotoplan

rotoplan (roto[r] + [aero]plan) (rotokopter), letjelica teža od zraka (aerodin), koja se u zraku održava ...