Upit korak, pronađeno natuknica: 107

Korak

Korak (Koraks, grčki Κόραξ, Kóraks), grčki učitelj retorike, živio u V. st. pr. Kr. Djelovao u Sirakuzi, ...

korak

korak, stara mjerna jedinica duljine, vrlo različitih vrijednosti, najčešće 0,7 do 0,8 m; oslanjao se ...

gradus ad Parnassum

gradus ad Parnassum [gra'dus ~ parna's:um] (lat.: korak, stuba prema Parnasu), naziv za priručnik latinske ...

abazija

abazija (a1- + grč. βάσις: korak, hod), bolesna nesposobnost hodanja, zbog nemogućnosti koordinacije ...

agrarna reforma

agrarna reforma, pojam s dva značenja. Prvotno je označivao zahvate što su ih provodile države radi ...

akcelerator čestica

akcelerator čestica, uređaj u kojem se električki nabijene čestice (elektroni, protoni, ioni itd.) stalnim ...

aluminotermija

aluminotermija (aluminij + -termija), egzotermna redukcija metalnih oksida u smjesi s aluminijskim prahom. ...

aprehenzija

aprehenzija (latinski apprehensio: zahvaćanje; shvaćanje), način na koji se neka stvar čini svojim posjedom, ...

Armenija

Armenija (Hajastan; Republika Armenija/Hajastani Hanrapetut‛jun), država u južnom dijelu Zakavkazja, ...

Armstrong, Neil

Armstrong [α:'ɹmstrɔ:ŋ], Neil, američki astronaut (Wapakoneta, Ohio, 5. VIII. 1930 – Cincinnati, Ohio, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >