Upit kozmos, pronađeno natuknica: 22

kozmos

kozmos (grčki ϰόσμος: red; nakit; svemir). 1. Svemir, svijet ili sveukupnost svega živog i neživoga. ...

duša

duša (grčki ψῦχή; latinski anima: životni dah, »disanje«, duh), središte mišljenja, htijenja i osjećanja, ...

elejska škola

elejska škola ili elejci (grč. Ἐλ8118σταı, Elãstai), filozofska škola koja je djelovala od sredine VI. ...

Gombrowicz, Witold

Gombrowicz [gombro'v’ič], Witold, poljski književnik (Małoszyce kraj Opatówa, 4. VIII. 1904 – Vence, ...

Herzmanovsky-Orlando, Fritz von

Herzmanovsky-Orlando [hεrcmanɔ'fski orla'ndo], Fritz von, austrijski književnik (Beč, 30. IV. 1877 – ...

Jaspers, Karl

Jaspers [ja'spəɹs], Karl, njemački filozof i psihijatar (Oldenburg, 23. II. 1883 – Basel, 26. II. 1969). ...

Jesenjin, Sergej Aleksandrovič

Jesenjin (Esenin) [jis’e'n’in], Sergej Aleksandrovič, ruski pjesnik (Konstantinovo, Rjazanjska gubernija, ...

kaos

kaos (grč. χάος: praznina; neomeđenost). 1. U filozofiji, stanje nereda bez oblika, određenosti, sklada ...

mehanicizam

mehanicizam (prema lat. mechanicus < grč. μηχανιϰός: umjetni, strojni), filozofsko i znanstveno gledište ...

mikrokozmos

mikrokozmos (kasnolatinski microcosmus, od mikro- + kozmos), »mali svijet«, prije svega čovjek u njegovu ...

(1)  2  3