Upit kriofizika, pronađeno natuknica: 2

kriofizika

kriofizika (grč. ϰρύος: studen, mraz + fizika) (niskotemperaturna fizika), grana fizike koja se bavi ...

suprafluid

suprafluid (supra- + fluid), fluid koji se giba bez viskoznosti. Suprafluide čine izotopi helija na ...