Upit krioturbacije, pronađeno natuknica: 1

krioturbacije

krioturbacije (grč. ϰρύος: studen, mraz + lat. turbatio: promjena, preinaka), pojave manje-više simetričnih ...