Upit kritička teorija, pronađeno natuknica: 16

kritička teorija

kritička teorija (njem. Kritische Theorie), pojam koji je u okviru tzv. frankfurtske škole 1930-ih razvio ...

Benjamin, Walter

Benjamin [bε’n·jami:n], Walter, njemački filozof, esejist i teoretičar kulture (Berlin, 15. VII. 1892 ...

društvo

društvo (lat. societas, engl. society, franc. société, njem. Gesellschaft, rus. обществo), skup pojedinaca ...

Horkheimer, Max

Horkheimer [hɔ'rkhaiməɹ], Max, njemački filozof i sociolog (Stuttgart, 14. II. 1895 – Nürnberg, 7. VII. 1973). ...

kritika

kritika (njem. Kritik ili franc. critique, od grč. ϰριτιϰὴ τέχνη: umijeće suđenja), ocjena, prosudba; ...

Nijemci (narod)

Nijemci (njemački Deutsche), germanski narod nastanjen najvećim dijelom u Njemačkoj, gdje čini 91,1% ...

spoznaja

spoznaja, čin, proces ili postupak stjecanja, odn. proizvodnje znanja i/ili opravdanoga vjerovanja. ...

spoznajna teorija

spoznajna teorija, u filozofiji, opći nauk o načelima čovjekova osjetilnoga, nadosjetilnoga, egzistencijalnog ...

Cohn, Jonas

Cohn [ko:n], Jonas, njemački filozof i pedagog (Görlitz, 2. XII. 1869 – Birmingham, 2. XII. 1947). Profesor ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

(1)  2