Upit kruto tijelo, pronađeno natuknica: 17

kruto tijelo

kruto tijelo, idealizirano tijelo nepromjenljiva oblika i volumena. Pod utjecajem vanjskih sila može ...

alternacija

alternacija (kasnolat. alternatio: izmjena, izmjenjivanje). 1. Naizmjenično ponavljanje; izmjenjivanje, ...

ambulakralni sustav

ambulakralni ili vodožilni sustav (prema lat. ambulacrum: šetalište), splet šupljina i kanala ispunjenih ...

čestica

čestica (riječca, partikula). 1. U starijoj literaturi naziv za jezičnu jedinicu koja pripada nekoj ...

dinamički sustav

dinamički sustav (grč. δυναμıϰός: snažan, jak; pokretljiv), sustav različitih čestica mase mi i vektora ...

eter

eter (grč. αἰϑήρ: čisti gornji zrak; nebo), hipotetična tvar elastičnih svojstava, ali bez mjerljive ...

hvatište

hvatište, dio oružja ili oruđa koji se drži pri rukovanju. 1. U matematici, početna točka usmjerene ...

kinetička energija

kinetička energija (prema grč. ϰıνητıϰός: koji se giba, koji pokreće) (znak Ek), energija tijela u gibanju. ...

krak sile

krak sile (znak r), vektor udaljenosti okomit na pravac djelovanja sile na kruto tijelo, koji povezuje ...

mehanika

mehanika (kasnolat. mechanica: strojarstvo < grč. μηχανιϰὴ [τέχνη]: umijeće strojogradnje, od μηχανιϰός: ...

(1)  2