Upit kubni metar, pronađeno natuknica: 8

kubni metar

kubni metar (kubični metar; znak m3), mjerna jedinica obujma, izvedena jedinica SI. Određen je kockom ...

normirani kubni metar

normirani (normalni, normni) kubni metar (znakovi nm3, Nm3 i dr.), stara, netočno nazvana i označavana ...

kubik

kubik (njem. Kubik, prema lat. cubicus < grč. ϰυβıϰός: kockast), razgovorni skraćeni naziv za neku od ...

Metarski sustav jedinica

Metarski sustav jedinica, uređeni skup mjernih jedinica, nastao u Francuskoj 1795. kako bi se stvorio ...

mjerne jedinice

mjerne jedinice, odabrane, dogovorene i objavljene poznate vrijednosti mjernih (fizikalnih) veličina ...

molarni volumen

molarni volumen (znak Vm), fizikalna veličina definirana kao količnik volumena V i količne tvari n, ...

prostorni metar

prostorni metar (nenormirani znak prm), stara mjerna jedinica obujma naslaganih ili nasutih sastavnica; ...

rekombinacijski koeficijent

rekombinacijski koeficijent (znak α), fizikalna veličina koja opisuje rekombinaciju pozitivnih iona ...