Upit kulon, pronađeno natuknica: 12

kulon

kulon (po Charlesu Augustinu de Coulombu) (znak C), mjerna jedinica električnoga naboja, izvedena jedinica ...

C

C. 1. Treće slovo latiničnih alfabeta (abeceda). U hrvatskoj se abecedi tim slovom od XIX. st. dosljedno ...

ekspozicija

ekspozicija (lat. expositio). 1. Izlaganje, izloženost (npr. suncu); izložba. 2. Vrsta retoričke vježbe ...

električna indukcija

električna indukcija (gustoća električnoga toka, vektor električnoga pomaka) (znak D), vektorska fizikalna ...

električna polarizacija

električna polarizacija (vektor polarizacije) (znak P), vektorska fizikalna veličina koja opisuje koliki ...

električni dipolni moment

električni dipolni moment (znak p), vektorska fizikalna veličina koja opisuje svojstvo čestica s razdvojenim ...

električni naboj

električni naboj (količina elektriciteta) (znak q ili Q), fizikalna veličina koja opisuje temeljno svojstvo ...

elektromagnetizam

elektromagnetizam, grana klasične fizike koja istražuje uzroke i uzajamnu povezanost električnih i magnetskih ...

elektrostatika

elektrostatika (elektro- + -statika), grana fizike koja se bavi istraživanjem polja, sila i pojava nastalih ...

gustoća električnoga naboja

gustoća električnoga naboja (znak λ, σ, ρ), fizikalna veličina koja opisuje električni naboj po duljini ...

(1)  2