Upit kumstvo, pronađeno natuknica: 6

kumstvo

kumstvo, društveni odnos koji se uspostavlja među pojedincima i obiteljima prilikom krštenja, krizmanja, ...

šišano kumstvo

šišano kumstvo →  kumstvo ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

kum

kum (starosl. kъmotrъ, рremа srednjovj. lat. commater /za compater/: suotac, duhovni otac), u kršćanstvu, ...

srodstvo

srodstvo, povezanost osoba na temelju određenih bioloških, pravnih, moralnih, duhovnih i dr. činjenica; ...

Županič, Niko

Županič, Niko, slovenski etnolog, antropolog i političar (Griblje, Bela krajina, 1. XII. 1876 – Ljubljana, ...