Upit kutna brzina, pronađeno natuknica: 14

kutna brzina

kutna brzina (rotacijska brzina) (znak ω), brzina kojom se pri kružnom gibanju mijenja kut radijvektora ...

brzina

brzina (znak v), vektorska fizikalna veličina koja opisuje kako se brzo i u kojem smjeru neka materijalna ...

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

električni napon

električni napon (znak U ili u), razlika električnih potencijala dviju točaka električnoga polja ili ...

Fizeauov pokus

Fizeauov pokus [fizọ'~], prvo uspješno mjerenje brzine svjetlosti u zemaljskim uvjetima nazvan po Hippolyteu ...

Foucaultovo njihalo

Foucaultovo njihalo [fukọ'~] (po Léonu Foucaultu), jedan od velikih pokusa u fizici koji zorno dokazuje ...

gibanje

gibanje. 1. U mehanici, promjena položaja materijalne točke ili promjena položaja ili orijentacije ...

rotacija

rotacija (lat. rotatio: okretanje, obrtanje). 1. U fizici, okretanje krutoga tijela oko osi. Svi dijelovi ...

sinusoida

sinusoida (sinus + -oid), transcendentna ravninska krivulja kojoj je y = sin x jednadžba u pravokutnom ...

veličina

veličina (mjerna veličina ili fizikalna veličina), objektivno svojstvo materijalnoga svijeta (tvari, ...

(1)  2