Upit kvadratna sredina, pronađeno natuknica: 2

kvadratna sredina

kvadratna sredina (znak K), srednja vrijednost koja je kvadratni korijen zbroja kvadrata zadanih vrijednosti ...

srednja vrijednost

srednja vrijednost (znak S), prosječna vrijednost niza vrijednosti a1 ≤ a2 ≤ … ≤ an s osnovnim svojstvom ...