Upit kvadratura kruga, pronađeno natuknica: 9

kvadratura kruga

kvadratura kruga, jedan od najstarijih poznatih geometrijskih problema, koji traži da se samo s pomoću ...

geometrijska konstrukcija

geometrijska konstrukcija, postupak kojim se konstruira geometrijski lik ili predočuje geometrijsko ...

Katajev, Valentin Petrovič

Katajev (Kataev) [kata'if], Valentin Petrovič, ruski književnik (Odesa, 28. I. 1897 – Moskva, 12. IV. 1986). ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

Nadeau, Maurice

Nadeau [nadọ'], Maurice, francuski povjesničar književnosti i književni kritičar (Pariz, 21. V. 1911 ...

Stupica, Bojan

Stupica, Bojan, redatelj i scenograf (Ljubljana, 1. VIII. 1910 – Beograd, 22. V. 1970). Diplomirao arhitekturu ...

trisekcija kuta

trisekcija kuta (tri- + sekcija), jedan od triju klasičnih geometrijskih problema (→  delski problem; ...

kvadratura

kvadratura (lat. quadratura: svođenje u oblik četverokuta). 1. U matematici, izračunavanje ploštine ...

Prica, Čedo

Prica, Čedo, hrvatski književnik (Plitvička Jezera, 10. VI. 1931 – Zagreb, 21. VI. 2009). Diplomirao ...