Upit kvantna fizika, pronađeno natuknica: 17

kvantna fizika

kvantna fizika, grana fizike koja objašnjava pojave u svijetu atomskih dimenzija, a realistične kvantne ...

Einstein, Albert

Einstein (engl. izgovor [ại'nstain], udomaćeno [a'jnštajn]), Albert, američki fizičar njemačko-židovskog ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

mehatronika

mehatronika (meha[nika] + [elek]tronika), interdisciplinarno područje tehničkih znanosti u kojem sudjeluju ...

načelo korespondencije

načelo korespondencije, načelo koje povezuje novu i staru teoriju, posebno kvantnu i klasičnu mehaniku. ...

Planckova konstanta

Planckova konstanta [plaŋk~] (znak h), prirodna konstanta s pomoću koje je Max Planck 1900. postavio ...

teorija struna

teorija struna, teorijski fizikalni i kozmološki model kojim se povezuju kvantna fizika i teorija gravitacije. ...

atom

atom (grč. ἄτομος: nedjeljiv), osnovni djelić, najmanji dio na koji tvar može biti rastavljena bez otpuštanja ...

fizika elementarnih čestica

fizika elementarnih čestica, grana fizike koja se bavi proučavanjem elementarnih čestica kao temeljnih ...

fizikalna kemija

fizikalna kemija (zastarjela istoznačnica: fizička kemija), grana kemije u kojoj se građa tvari i njihove ...

(1)  2