Upit kvantni broj, pronađeno natuknica: 20

kvantni broj

kvantni broj, broj koji opisuje kvantnomehaničko stacionarno stanje subatomskih čestica, elektrona u ...

atom

atom (grč. ἄτομος: nedjeljiv), osnovni djelić, najmanji dio na koji tvar može biti rastavljena bez otpuštanja ...

atomska i molekularna fizika

atomska i molekularna fizika, grana fizike koja se bavi istraživanjem strukture atoma i atomske strukture ...

atomska struktura

atomska struktura, struktura određena jezgrom atoma i elektronskim omotačem. Promjer je atomske jezgre ...

barion

barion (grč. βαρύς: težak + [elektr]on), subatomska čestica polucijeloga spina, podvrsta hadrona (npr. ...

elektronska konfiguracija

elektronska konfiguracija, raspored elektrona u atomu, obilježen nizom energijskih stanja koja se predočavaju ...

elektronska ljuska

elektronska ljuska, skup svih elektrona u jednom atomu koji imaju isti glavni kvantni broj. (→  atom; ...

elektronska paramagnetska rezonancija

elektronska paramagnetska rezonancija (kratica EPR) ili elektronska spinska rezonancija (kratica ESR), ...

energijsko stanje

energijsko stanje, stanje fizikalnoga sustava definirano njegovom ukupnom energijom (planetni sustav, ...

Fermijev plin

Fermijev plin, model elektronskog plina u metalima što ga tvore elektroni koje atomi u kristalnoj rešetki ...

(1)  2