Upit kvantni skok, pronađeno natuknica: 4

kvantni skok

kvantni skok, prijelaz između dvaju stacionarnih stanja kvantnomehaničkoga sustava (atomske jezgre, ...

atomska i molekularna fizika

atomska i molekularna fizika, grana fizike koja se bavi istraživanjem strukture atoma i atomske strukture ...

laser

laser (akr. od engl. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation: pojačanje svjetlosti s ...

kvant

kvant (od lat. quantum: koliko), najmanji iznos neke veličine za koji se, prema kvantnoj teoriji, ta ...