Upit kvestor, pronađeno natuknica: 12

kvestor

kvestor (lat. quaestor), u antičkom Rimu, isprva sudac za zločine za koje je bila određena smrtna kazna, ...

Cezar, Gaj Julije

Cezar, Gaj Julije (latinski Gaius Iulius Caesar [g:a'i·us ju:'li·us kại'sar]), rimski vojskovođa, državnik ...

Ciceron, Kvint Tulije

Ciceron, Kvint Tulije (latinski Quintus Tullius Cicero [kwi:'ntus tu'l:i·us ki'kero:]), rimski političar, ...

cursus honorum

cursus honorum [ku'rsus hono:'rum] (lat.: tijek službe), hijerarhijska ljestvica po kojoj je Rimljanin ...

Druz, Neron Klaudije

Druz, Neron Klaudije (latinski Nero Claudius Drusus [ne'ro klạu'di·us dru:'sus], zvan Drusus senior ...

Fabije

Fabije (latinski Fabius [fa'bi·us]), ime jedne od najistaknutijih rimskih patricijskih obitelji, kojoj ...

Kasiodor, Flavije Magno Aurelije

Kasiodor, Flavije Magno Aurelije (latinski Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus [fla:'wi·us ma:'gnus ...

Katilina, Lucije Sergije

Katilina, Lucije Sergije (latinski Lucius Sergius Catilina [lu:'ki·us se'rgi·us katili:'na]), rimski ...

Salustije Krispo, Gaj

Salustije Krispo, Gaj (latinski Gaius Sallustius Crispus [ga:'i·us sal:u'sti·us kri'spus]), rimski povjesničar ...

Saturnin, Lucije Apulej

Saturnin, Lucije Apulej (latinski Lucius Apuleius Saturninus [lu:'ki·us apule:'ius sa:turni:'nus]), ...

(1)  2