Upit labirint, pronađeno natuknica: 34

labirint

labirint (lat. labyrinthus < grč. λαβύρıνϑος, od korijena koji je sadržan u lidijskom ili karijskom ...

Bell, Lary

Bell [bel], Lary, američki slikar i kipar (Chicago, 6. XII. 1939). U duhu minimalizma od stakla i plastike ...

beth

beth, naziv za drugi po redoslijedu grafem sjevernosemitskoga ili feničkoga alfabeta kojim se označavao ...

Bierbaum, Otto Julius

Bierbaum [bi:'əɹbaum], Otto Julius, njemački književnik (Grünberg, danas Zielona Góra, Šleska, 28. VI. 1865 ...

Bowie, David

Bowie [b61595ui], David (pravo ime David Robert Jones), britanski pjevač, skladatelj, glazbenik i glumac ...

Caproni, Giorgio

Caproni [kapro:'ni], Giorgio, talijanski pisac (Livorno, 7. I. 1912 – Rim, 22. I. 1990). Pripada tzv. ...

Chiusi

Chiusi [kiu:'zi], gradić u sr. Italiji u pokrajini Sieni (Toscana), na željezničkoj pruzi Rim–Firenca; ...

Dedal

Dedal (grč. Δαίδαλος, Daídalos), prema antičkome mitu, atenski umjetnik, kipar, slikar, graditelj i ...

Dimitrova, Blaga

Dimitrova [~ro'va], Blaga, bugarska književnica (Bjala Slatina, 2. I. 1922 – Sofija, 2. V. 2003). Objavila ...

Faijum

Faijum (arapski Al-Fayyūm [~ faj:u:'m]), guvernat u središnjem Egiptu, na istočnome rubu Zapadne (Libijske) ...

(1)  2  3  4