Upit labris, pronađeno natuknica: 2

labris

labris (labrys, grč. λάβρυς), u jeziku maloazijskih Karijaca, dvosjekla sjekira. Često se javlja kao ...

labirint

labirint (lat. labyrinthus < grč. λαβύρıνϑος, od korijena koji je sadržan u lidijskom ili karijskom ...