Upit laktoza, pronađeno natuknica: 7

laktoza

laktoza (prema lat. lac, genitiv lactis: mlijeko) ili mliječni šećer, C12H22O11, disaharid koji se nalazi ...

bakterije

bakterije (grč. βαϰτηρία: batina, palica), mikroskopski sitni jednostanični organizmi s prokariotskom ...

heksoze

heksoze (prema grč. ἕξ: šest), C6H12O6, jednostavni šećeri (monosaharidi) koji imaju 6 ugljikovih atoma. ...

liofilizacija

liofilizacija (prema liofilnost), sušenje u smrznutom stanju; primjenjuje se za sušenje materijala osjetljivog ...

mlijeko

mlijeko, prirodna bijeložućkasta tekućina slatkasta okusa koju proizvode mliječne žlijezde ženki više ...

operon

operon (engleski, od latinskog operari: raditi, djelovati), jedinica organizacije genâ koji usklađeno ...

tablete

tablete (prema franc. tablette: pločica), kruti ljekoviti pripravci u obliku okruglih, ovalnih, ili ...