Upit laminacija, pronađeno natuknica: 1

laminacija

laminacija (prema lat. lamina: ploča), svojstvo građe stijena, poglavito taložnih, koje se očituje u ...