Upit lateks, pronađeno natuknica: 4

lateks

lateks (lat. latex). 1. Bijeli mliječni sok mnogih biljaka za kojeg se drži da ima zaštitnu, a vjerojatno ...

guma

guma (njem. Gummi < lat. gummi, cummi(s) < grč. ϰόμμı, prema staroegipatskomu kema, kemai: mirišljava ...

kaučuk

kaučuk (franc. caoutchouc < španj. cauchuc, caucho, iz nekog južnoamer. indijanskog jezika), polimerni ...

papain

papain (prema papaja), proteolitički enzim iz lateksa papaje i nekih drugih tropskih biljaka. To je ...