Upit leksik, pronađeno natuknica: 40

leksik

leksik (franc. lexique, prema grč. λέξıς: riječ), ukupnost riječi koje ulaze u sastav nekog jezika ili ...

Alan Ford

Alan Ford, junak istoimenoga talijanskoga komičnog stripa o parodijski prikazanim doživljajima skupine ...

Apulej, Lucije

Apulej, Lucije (latinski Lucius Apuleius [lu:'ki·us a:pule:'i·us]), rimski književnik, retor i filozof ...

Berberi

Berberi (od lat. barbari), naziv za raspršene ostatke staroga, predarapskoga stanovništva sjeverne Afrike, ...

Berneker, Erich

Berneker [bε'rnəkəɹ], Erich, njemački jezikoslovac, slavist i baltist, sljedbenik mladogramatičarske ...

Car-Matutinović, Ljerka

Car-Matutinović, Ljerka, hrvatska književnica i prevoditeljica (Crikvenica, 11. VII. 1931). Studij jugoslavistike ...

Cesarić, Dobriša

Cesarić, Dobriša, hrvatski pjesnik i prevoditelj (Požega, 10. I. 1902 – Zagreb, 18. XII. 1980). Studirao ...

Cvetajeva, Marina Ivanovna

Cvetajeva (Cvetaeva) [cv’ita'ivə], Marina Ivanovna, ruska pjesnikinja (Moskva, 8. X. 1892 – Jelabuga, ...

Česi

Česi, zapadnoslavenski narod u Češkoj (oko 9,5 milijuna pripadnika; 90,4% stanovništva). U Slovačkoj ...

Della Bella, Ardelio

Della Bella [de'l:a bε'l:a], Ardelio, hrvatski jezikoslovac talijanskog podrijetla (Foggia, 14. II. 1655 ...

(1)  2  3  4