Upit libela, pronađeno natuknica: 2

libela

libela (lat. libella, deminutiv od libra: vaga) (razulja), naprava za ispitivanje horizontalnosti ravnih ...

Jelušić, Božica

Jelušić, Božica, hrvatska pjesnikinja i esejistica (Pitomača, 16. XII. 1951). Na Pedagoškoj akademiji ...