Upit lidar, pronađeno natuknica: 2

lidar

lidar (akronim od engl. Light Detection and Ranging: svjetlosno zamjećivanje i klasifikacija), optički ...

pilot-balon

pilot-balon, manji gumeni balon okrugla oblika koji se napunjen vodikom ili helijem koristi u meteorologiji; ...