Upit limunska kiselina, pronađeno natuknica: 9

limunska kiselina

limunska kiselina (citronska kiselina), C6H8O7, trikarboksilna hidroksi-kiselina; bijela tvar bez mirisa, ...

gljive

gljive (Fungi, Mycota, Mycophyta), jedno od 6 carstava živoga svijeta. U tradicionalnoj biološkoj klasifikaciji ...

meso

meso, životinjska namirnica dobivena klanjem goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, mula, mazgi, ...

voćne prerađevine

voćne prerađevine, prehrambeni proizvodi dobiveni preradbom voća: voćni sokovi, koncentrati, sirupi, ...

karboksilne kiseline

karboksilne kiseline (lat. carbo: ugljen + oksi[gen] + grč. ὕλη: tvar), organski spojevi koji u svojoj ...

marmelada

marmelada (port. marmelada, od marmelo: dunja < lat. melimelum < grč. μελίμηλον, složenica od μέλι: ...

mikrobna proizvodnja

mikrobna proizvodnja, proizvodnja različitih biokemijskih i kemijskih proizvoda primjenom mikroorganizama. ...

pića

pića, tekućine koje zadovoljavaju ljudsku potrebu za vodom i tekućom hranom, utažuju žeđ ili pružaju ...

rum

rum (engl., skraćeno od starijega rumbullion), žestoko alkoholno piće koje se dobiva destilacijom prevrele ...