Za upit linearna jednad��ba nema rezultata pretraživanja unutar Hrvatske enciklopedije.