Upit livno, pronađeno natuknica: 33

Livno

Livno, grad u jugoistočnom dijelu Livanjskog polja, 74 km jugozapadno od Bugojna, BiH (Federacija BiH); ...

Badrov, Bonifac

Badrov, Bonifac, hrvatski teolog i filozof (Livno, 11. XI. 1896 – Sarajevo, 13. VII. 1974). Završio ...

Beara, Vladimir

Beara, Vladimir, hrvatski nogometni vratar (Zelovo kraj Sinja, 26. VIII. 1928 – Split, 11. VIII. 2014). ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

Chloupek, Lujo

Chloupek [hlọu'pek], Lujo, hrvatski inženjer metalurgije (Livno, 29. III. 1901 – Sisak, 8. I. 1980). ...

Dalić, Zlatko

Dalić, Zlatko, hrvatski i bosanskohercegovački nogometaš i trener (Livno, 26. X. 1966). Nogomet je počeo ...

Filipović, Rasim

Filipović, Rasim, hrvatski književnik bošnjačkog podrijetla (Rastoka kraj Ključa, BiH 18. V. 1909 – ...

Firdus, Ibrahim-beg II.

Firdus, Ibrahim-beg II., livanjski kapetan (Livno, potkraj XVIII. st. – Travnik, 22. V. 1837). Pripadnik ...

Fishta, Gjergj

Fishta [fi'šta], Gjergj, albanski književnik (Fishta, Skadar, 23. X. 1871 – Skadar, 30. XII. 1940). ...

Hangi, Antun

Hangi, Antun, hrvatski učitelj i folklorist (Petrinja, 7. I. 1866 – Sarajevo, 27. IV. 1909). Službovao ...

(1)  2  3  4