Upit lizin, pronađeno natuknica: 6

lizin

lizin (prema grč. λύσıς: rastavljanje, razlaganje), H2N(CH2)4CH(NH2)COOH, esencijalna proteogena aminokiselina ...

histoni

histoni (prema grč. ıστίον: osnova tkanja, tkanje), skupina malih, vrlo bazičnih bjelančevina koje ...

mikrobna proizvodnja

mikrobna proizvodnja, proizvodnja različitih biokemijskih i kemijskih proizvoda primjenom mikroorganizama. ...

Newell, Mike

Newell [nju:'əl], Mike, britanski filmski redatelj (St. Albans, 28. III. 1942). Diplomirao na Cambridgeu, ...

soja

soja (japanski shōyū, iz mandžurskoga), jednogodišnja biljka iz porodice mahunarki (Fabaceae), roda ...

Tucholsky, Kurt

Tucholsky [tuxo'lski], Kurt (pseudonim Kaspar Hauser, Peter Panter, Theobald Tiger, Ignaz Wrobel), njemački ...