Upit ljepila, pronađeno natuknica: 42

ljepila

ljepila (adhezivi), tvari koje služe za lijepljenje (sljepljivanje) materijala, tj. za njihovo spajanje ...

Buje

Buje (talijanski Buie), grad u zapadnoj Istri, 13 km istočno od Umaga; 2087 st. (2021). Leži na 222 m ...

celuloza

celuloza (lat. cellula: mala ćelija), bijela vlaknasta tvar netopljiva u vodi i organskim otapalima, ...

celulozni nitrat

celulozni nitrat, ester celuloze i dušične kiseline (poznat i pod nazivom nitroceluloza), bijela vlaknasta ...

dekstrini

dekstrini (franc. dextrine, od lat. dexter: desni), polisaharidi opće formule (C6H10O5)n. Nastaju zagrijavanjem ...

duromeri

duromeri (lat. durus: tvrd, čvrst + -mer), jedna od temeljnih skupina sintetskih polimernih materijala ...

epoksidne smole

epoksidne smole (ep- + oksid), polimeri s najmanje dvije epoksidne skupine koji se povezivanjem lančastih ...

etil-acetat

etil-acetat, etilni ester octene kiseline, CH3COOC2H5, bezbojna, lako hlapljiva tekućina ugodna voćnog ...

etil-celuloza

etil-celuloza, etilni eter celuloze, žućkastobijeli amorfni prah ili zrnata masa, netopljiv u vodi, ...

filatelija

filatelija (fil- + grč. ἀτέλεıα: oslobođenje od nameta), sustavno sabiranje u povezanu cjelinu (zbirku) ...

(1)  2  3  4  5